GMB Rioleringstechnieken B.V.
  Kampen  088 - 88 54 200
  Zoetermeer  088 - 88 54 260

Geluid

Robotfrezen

Om het riool in een optimale staat te houden en verstoppingen te voorkomen voeren wij soms freeswerkzaamheden uit. Bijvoorbeeld wanneer er boomwortels door de rioolbuis zijn gegroeid of voor het verwijderen van vet- en zeepresten. Deze freeswerkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. De frees geeft namelijk een hoog geluid vergelijkbaar met de boor van de tandarts.

Pompinstallaties

Soms is het nodig om water uit het riool om te leiden. In dat geval zetten wij een pompinstallatie in. Deze pomp kan geluidshinder veroorzaken. Op de projectpagina vermelden we of er een pompinstallatie wordt ingezet.