GMB Rioleringstechnieken B.V.
  Kampen  088 - 88 54 200
  Zoetermeer  088 - 88 54 260

Bereikbaarheid

Uw woning en buurt blijven bereikbaar tijdens onze werkzaamheden

Het riool ligt meestal onder de straat, in de stoep of in een berm. Dit zijn dus ook de locaties waar wij werkzaamheden uitvoeren. Wij voeren onze werkzaamheden uit via bestaande putten, waardoor de bestrating niet opgebroken hoeft te worden. Uw woning blijft dus altijd bereikbaar. Soms komt het voor dat een put in het midden van de straat ligt, waardoor de straat tijdelijk afgesloten moet worden voor verkeer. Wij stellen dan in overleg met uw gemeente de verkeersmaatregelen vast.

Tijdens onze werkzaamheden kan er tijdelijk minder parkeergelegenheid zijn

Wij voeren onze werkzaamheden uit met verschillende en soms meerdere vrachtwagens. Houdt u er daarom rekening mee dat er tijdelijk minder parkeerruimte kan ontstaan in uw straat. Ook kan het voorkomen dat er een toegangsput in een parkeervak ligt. Wij vragen u dan om deze plek vrij te houden, zodat wij onze werkzaamheden vlot en soepel kunnen uitvoeren.