GMB Rioleringstechnieken B.V.
  Kampen  088 - 88 54 200
  Zoetermeer  088 - 88 54 260

Putrenovatie

Naast het renoveren en repareren van riolen voert GMB Rioleringstechnieken ook putrenovaties uit. Tijdens zo'n putrenovatie bekleden
we de put met kunststof platen. Zo beschermen we de put tegen aantasting en voorkomen we verdere achteruitgang van de put.