GMB Rioleringstechnieken B.V.
  Kampen  088 - 88 54 200
  Zoetermeer  088 - 88 54 260

GM Rioleringstechnieken B.V. voert op de volgende locaties rioolrenovaties uit:

Filter op:


Harderwijk

Rioolrenovatie transportriool Oranjelaan te Harderwijk
Onder de Oranjelaan ligt een belangrijk transportriool.  Door dit riool stroomt afvalwater vanuit de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en van het waterschap Vallei en Veluwe naar de…

Rijswijk

Renovatiewerkzaamheden rioolstelstel in hoofdriool Te Werve
Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud, kwetsbaar en hebben groot onderhoud nodig. De komende tijd gaan we een groot deel van de riolering in uw buurt renoveren. In onderstaande informatie…

Tytsjerksteradiel

Rioolrenovatie Ymkersstrjitte - Kloosterlaan te Burgum
Wat gaat er gebeuren In opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel renoveert GMB Rioleringstechnieken B.V. het riool in uw straat. Dat doen wij met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande…